Centrum De Zonnebloom

 

‘Het leven tussen de dood en een nieuwe geboorte
is even rijk en gevarieerd als het leven hier
tussen geboorte en dood’

 

Rudolf Steiner
 

OPLEIDING ZIELSREGRESSIE


De opleiding Zielsregressie geeft therapeuten de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in het werken op zielsniveau. Deze vorm van regressie wordt Zielsregressie genoemd.
In een Zielsregressie maak je vanuit een diepe trance verbinding met je zielsherinneringen en je zielservaringen. Het zijn bijzondere regressies die een zeer positieve en krachtige, transformerende werking hebben.
De Zielsregressie wordt begeleid door een Zielsregressietherapeut. Dit is een ervaren regressie- en reïncarnatie- of hypnotherapeut die naast een gedegen opleiding een of meerdere modules van de Opleiding Zielsregressie succesvol heeft afgerond.
In de opleiding worden 5 modules aangeboden:


Module 1 ‘Regressie naar Zielsherinneringen’

In deze module leer je om als therapeut de Reis van de Ziel in het Tussenbestaan te begeleiden. Deze regressies worden ook wel Zielsregressies, Spirituele Regressies of Leven Tussen Levens Regressies genoemd.
In deze zielsregressie, die drie tot vijf uur duurt, wordt een diepe trance gebruikt die het voor cliënten mogelijk maakt verbinding te maken met hun zielsherinneringen en zielservaringen uit het tussenbestaan. Cliënten krijgen vele antwoorden op hun levensvragen, een beter beeld van wie ze zijn, hun mogelijkheden en talenten en waar ze zijn in hun ontwikkeling. Angst voor de dood zal verdwijnen.
Door deze zielsherinneringen ervaren cliënten een diepe innerlijke verbondenheid met hun ziel, met hun leven in het tussenbestaan en begrijpen hun plaats en betekenis binnen het grote geheel. Dit maakt dat ‘Regressies naar Zielsherinneringen’ bijzondere regressies zijn die een zeer positieve en sterk transformerende werking hebben.
Na deze module ben je als therapeut in staat om je cliënten op een goede en verantwoorde manier te begeleiden in het Tussenbestaan.

 

Module 2 ‘Reis naar je Innerlijke Universum, de Mystieke Ruimte van je Hart’

In deze module leer je om op een snellere manier je cliënten te helpen bij het vinden van antwoorden op de levensvragen. We leven in een tijd waarin alles sneller en sneller gaat, maar ook in een tijd waarin we ons realiseren dat alles wat we nodig hebben al in ons zit. Gecentreerd tussen Hemel en Aarde bevindt zich de Mystieke Ruimte van het Hart. De Mystieke Ruimte van het Hart is de plaats waar we in het centrum zitten van onze energie en direct in verbinding staan met de Hemel, de Aarde, ons Hogere Zelf en alle andere werelden. In deze ruimte bevindt zich de interdimensionale poort die ons rechtstreeks verbindt met de Bron. Hier bevindt zich onze Godsvonk of diamanten kern en herinneren wij ons weer wie we werkelijk zijn. Hier krijgen we antwoorden op alle levensvragen en inzicht in de karmische verwikkelingen. Cliënten kunnen na zo’n sessie vanuit een diep vertrouwen hun talenten en mogelijkheden op de Aarde gaan leven.

 

Module 3 ‘Reis door de Dimensies. De mens als Multidimensionaal Wezen’

De Mystieke Ruimte van je Hart is een enorme informatie bron waar de wijsheid van de kosmische eenheid, het kernbeginsel van de oorspronkelijke en onsterfelijke ziel te vinden is. In deze ruimte bevindt zich de inter-dimensionale poort die ons rechtstreeks verbindt met de Bron. Vanuit deze ruimte kun je dus niet alleen in contact komen met je onderbewustzijn, je dromen en je intuïtie, maar ook contact maken met de andere niveaus van werkelijkheid.
In deze module mag je gaan ervaren dat wij ons vanuit de Mystieke Ruimte van het Hart kunnen afstemmen op hogere bewustzijnsniveaus die ver boven onze ego-persoonlijkheid uitstijgen. We zijn Multidimensionale Wezens met veel meer unieke mogelijkheden en capaciteiten dan we tot nu toe voor mogelijk hebben gehouden.   


De modules zijn geaccrediteerd door de NVRT en de NBVH.