Centrum De Zonnebloom


‘Het leven tussen de dood en een nieuwe geboorte
is even rijk en gevarieerd als het leven hier
tussen geboorte en dood’


Rudolf Steiner


In een zielsregressie maak je, vanuit een diepe trance, verbinding met je zielsherinneringen en je zielservaringen. Je zult vele antwoorden en een beter beeld krijgen van wie jij bent, wat jouw levensplan is, wat je talenten en mogelijkheden zijn en waar jij bent in jou ontwikkeling. Je angst voor de dood zal verdwijnen en je zult een diepe innerlijke verbondenheid gaan voelen met jouw eigen ziel en jouw plaats binnen het grote geheel.
Dit maakt dat Zielsregressies bijzondere regressies zijn die een zeer positieve en krachtige, transformerende werking hebben.
De zielsregressie wordt begeleid door een Zielsregressietherapeut. Dit is een ervaren regressie- en reïncarnatie- of hypnotherapeut die naast een gedegen opleiding de training ‘Regressie naar Zielsherinneringen’ succesvol heeft afgerond.


Voorwaarden

Voordat je aan een zielsregressie begint is het belangrijk dat je van te voren één succesvolle regressie hebt gehad met een ervaring in een vorig leven. Dit om zeker te zijn dat je een diepe trance kunt bereiken en deze ook gedurende de lange zielsregressie kan vasthouden.
Als je deze ervaring nog niet hebt dan kan een en ander kort na elkaar plaatsvinden, bijvoorbeeld enkele dagen of een week tussen beide sessies in.
Ook is het belangrijk dat je voldoende inzicht hebt in je eigen proces. Dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt met bijvoorbeeld Regressie- en reïncarnatietherapie of Hypnotherapie.

Zielsregressie® en het logo zijn officieel geregistreerd.